ست های پیشنهادی

وقتی مانتوی جلوباز با یقه ای ساده را انتخاب می کنید، بهترین آیتم برای ست شدن با آن، تاپی است که یقه ای با برش زیبا دارد تا سادگی تبدیل به یکنواختی نشود و وقتی شلوار و کفش و تاپی با تم خاکستری دارید، بهترین انتخاب برای جلوه دادن به تیپ شما استفاده از رنگ زرد است تا تعادل فوق العاده ای ایجاد شود دقیقا همانند اتفاقی که در این ست لباس ریس میفتد. رنگ های شفاف و خالص در کنار رنگ های خنثی تعادلی بصری برقرار می کنند که چشم را خسته نمیکند.