ست های پیشنهادی

شلوار سرمه ای گشاد، آیتمی شیک و راحت در این تابستان است که ترکیبش با کتانی، راحتی مورد نیاز را تضمین کرده. بلوز سفید مینیمال نیز، ستی فوق العاده ساخته است و شال طرح دار، یکنواختی را به طور کامل از بین میبرد و ست را تکمیل میکند.