ست های پیشنهادی

اصطلاح کت از واژه فرانسوی ژاکووِت استخراج شده است، که خود از لغت فرانسوی ژاکوت آمده است و به معنی تونیک یا لباس آستین دار سبک می باشد.

یک کت عموما در قالب پوشش خارجی و روپوش برای بالا تنه است که غالبا با آستین دوخته می شود که شکافی در جلوی آن وجود دارد و دو طرف جلوی کت روی هم قرار می گیرد و بسته می شود، به طوری که یک طرف بر روی طرف دیگر قرار می گیرد.

کت های یقه بلیزر پوششی مناسب برای این فصل هستند که با پوشیدن تاپ و یا شومیز بهاره و کم کردن لباس های زیرین این نوع کت ها میتوانید استایلی خنک و شیک داشته باشید.