ست های پیشنهادی

تابستان 1400 بهشت رنگ های پاستلی است و یکی از زیباترین رنگ های این نوع پالت رنگی صورتی است. در اینجا پیشنهاد ریس به شما ست طوسی و صورتی معروف، آن هم به بهترین شکل است. شلوار مام فوق العاده شیک و راحت ریس با مانتوی صورتی پاستلی ست شده است. مانتویی که جزییات فوق العاده آستینش سادگی یقه را جبران میکند و با برش هفتی یقه در تاپ زیر مانتو ست شده و تکمیل می شود. این بازی بصری فوق العاده ای با رنگ و خط شما را آماده درخشیدن می کند و وقتی که فکر میکنید زیباتر ازین نمیشود، شال صورتی راه راه تعادل خطوط بین صاف و اریب را حفظ میکند و کتونی ونس پالت رنگی را تماشایی میکند.